ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมค่าย Young Computer Scientist Camp #1 ในหัวข้อ Social Media And Beyond ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563
รับสมัคร : 5-11 มีนาคม 2563
สมัครได้ที่ http://bitly.ws/7Y8H
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
#เรียนฟรี#จำนวนจำกัด

Translate