*** แจ้งยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ***

เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งแต่เดิมกำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ทั้งนี้จะมีการเลื่อนจัดกิจกรรมเป็นวันอื่นที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมด้วยดีตลอดมาค่ะ

Translate