ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดสุดยอด Data Science Champion มดแดงบูธแคมป์ ครั้งที่ 2 (ModDang BootCamp 2020) ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดมูลค่ากว่า 50,000 บาท
– เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
– การฝึกอบรบ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
– แข่งขันระหว่าง 4 – 5 เมษายน 2563
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ลงทะเบียน

Translate