ข้อมูลจำนวนมาก ที่อยู่ในฐานข้อมูลเฉยๆ ก็ไม่สร้างประโยชน์ แต่ถ้าข้อมูลถูกจัดเก็บ ถูกวิเคราะห์ อย่างถูกวิธีก็จะสร้างมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจได้

ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านกรณีศึกษาจากบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล ในรูปแบบของ
– การตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูล
– การเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งผ่านข้อมูล
– การสร้างผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่จากข้อมูล

มาพบกับ ดร.วิโรจน์ Managing Director ที่ Skooldio และอดีต Data Scientist จาก Facebook สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง CSB100
เวลา 09:00 – 11:00 น.

ลงทะเบียน

Translate