นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งขัน Adastra Hackathon ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันได้แก่
นายจักรพงษ์ หลวงพงษ์
นายพิศลย์ เรือนอินทร์
นายนนท์ปวิธ ยศวงศ์รัศมี
นายบริรัฐ คำปิงยศ
นายประหยัด ปวงจักร์ทา
นายศุภวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์
นายไกรสรวัฒน์ ปัญโญ

Translate