ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ สายใยคอมและค่ายอาสา ร่วมจัดงานวันเด็ก กีฬาสี และทาสีให้โรงเรียนวัดห้วยไร่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 2563

Published on