ภาพบรรยากาศการพูดคุยระหว่างคณาจารย์ และผู้เรียนหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)

Published on