กิจกรรม Computer Science Career Day

Published on

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Computer Science Career Day ในวันพุธที่ 6 พฤษจิกายน2562 ณ ห้อง CSB 100