ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Prof. Hideya Ochiai จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนภาควิชาฯ อีกทั้งมาพบปะอาจารย์ และนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่เคยไปร่วมงานวิจัยในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

📣 ด่วนๆ ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 1/2566 รอบ 3

ด่วนๆ ประกาศรับสมัคร รอบ 3 มาแล้วจ้า ผู้ที่พลาดการสมัครรอบ 2 มาสมัครกันได้นะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่...

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้...

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021”...

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentations...