ข่าวประชาสัมพันธ์

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้...

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021”...

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentations...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับปริญญาเอกอัตราเลขที่...

มาเรียน ” หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ” กับเราได้ 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครเรียนได้ที่...