ข่าวประชาสัมพันธ์

 เปิดรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบ 2 )

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 เม.ย. 67 สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่...

Admissions Open for Master’s Degrees in Computer Science

เปิดรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2567 รอบ 1 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง –...

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Prof. Hideya Ochiai จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนภาควิชาฯ อีกทั้งมาพบปะอาจารย์ และนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่เคยไปร่วมงานวิจัยในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 1/2566 รอบ 3

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 3) กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้...