ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentations...

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครเรียนได้ที่ >>...

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับปริญญาเอกอัตราเลขที่...

มาทำความรู้จัก ” คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ” เหรียญดิจิทัลเปลี่ยนโลกกันดีกว่า 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)” ตามคำเรียกร้อง #CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น หลักสูตรที่...

มาเรียน ” หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ” กับเราได้ 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครเรียนได้ที่...

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel” 📅 ในวันที่ 17,...

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning techniques for Bioinformatics applications)”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning...