ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021”...

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentations...

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครเรียนได้ที่ >>...

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับปริญญาเอกอัตราเลขที่...

มาทำความรู้จัก ” คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ” เหรียญดิจิทัลเปลี่ยนโลกกันดีกว่า 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)” ตามคำเรียกร้อง #CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น หลักสูตรที่...