ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel” 📅 ในวันที่ 17,...

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning techniques for Bioinformatics applications)”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning...

⭐เปิดรับสมัครรอบที่ 2 (เรียน Online ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth...

กิจกรรมบริจาคโลหิตของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีการจัดที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะมีการจัดกิจกรรมที่อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 น....

เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth...

เปิดรับสมัคร TCAS’64 รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/IUvfi ตามเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีโครงการที่สามารถสมัครได้ใน...

ประกาศ เรื่องขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า

ทางภาควิชาฯ ขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีข้อเขียน กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Online ผ่านโปรแกรม Zoom)วันอาทิตย์ที่...

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION) โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค...

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION) โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์...