📌 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
📌 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 เม.ย. 67
📌 สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
.
👉 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
https://cmu.to/ms-cscmu
👉 ผู้ที่สนใจสมัคร ได้ที่ :
https://cmu.to/grad-cscmu
👉 สามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่ :
https://cmu.to/scholarship-cmu
.
Admission for Master
📌 Apply now – April 22, 2024
👉 More Information : https://cmu.to/grad-cscmu
.
#CSCMU
#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น
#admission2023#GraduateSchoolChiangMaiUniversity

Translate