ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดสัมมนานักศึกษาที่ไปฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ปี 1-3 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะและเลือกสถานที่ฝึกงาน

Translate