เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบ 2)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 25 เม.ย. 65

ระดับปริญญาโท
☑️ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
☑️ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
☑️ แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก
☑️ แบบ 1.1 ฐานโท
☑️ แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
☑️ ระดับปริญญาโท ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
☑️ ระดับปริญญาเอก ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

📌 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/jaVbR
📌 ติดต่อสอบถาม คุณณัฐศิธธาอัญญ์ (หน่อย) 053-943-415 ต่อ 105 หรือ 063-080-7969

ทุนการศึกษา
📌ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนค่าเล่าเรียนแลค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://cmu.to/rYJDK
📌ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65)
☑️ทุนละไม่เกิน 108,000 บาท ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ ไม่เกิน 9,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
☑️เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติที่มีการทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
☑️ สมัครและอัพโหลดหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th

#CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate