เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธ.ค. 2564

ระดับปริญญาโท
☑️ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
☑️ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
☑️ แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก
☑️ แบบ 1.1 ฐานโท
☑️ แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดการสอบคัดเลือก
☑️ ระดับปริญญาโท ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565
เวลา 09.30 – 12.00 น. การสอบสัมภาษณ์
☑️ ระดับปริญญาเอก ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565
เวลา 13.30 – 16.00 น. การสอบสัมภาษณ์

📌 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/v2G0X
📌 ติดต่อสอบถาม คุณณัฐศิธธาอัญญ์ (หน่อย) 053-943-412 ต่อ 105 หรือ 063-080-7969
CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate