ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับปริญญาเอก
อัตราเลขที่ : E180235
เงินเดือน : 41,000.- บาท

สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://cmu.to/e180235

Translate