การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของการทำการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)

การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของการทำการค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

 

 

อ่าน 794
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร

ทาง Internet 15 ธันวาคม 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่บัณฑิตวิทยาลัย 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 

อ่าน 1,025
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ทาง Internet วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 เมษายน 2560

ดูรายละเอียดคลิก....
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 1,872
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)
ทาง Internet 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 11-15 กรกฎาคม 2559

ดูรายละเอียดคลิก....
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 1,399
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิการยน 2558
ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 1,704
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อ่าน 2,729
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

อ่าน 2,430
กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาโท แผน ข ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาโท แผน ข ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

อ่าน 1,841
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 

อ่าน 1,632
Prev123Next