ขอแสดงความยินดี กับนายธนดล ชมภูจันทร์ นักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก จากศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
1 มิถุนายน 2561 (อ่าน 959)

ขอแสดงความยินดี กับนายธนดล ชมภูจันทร์ นักเรียนค่าย
คอมพิวเตอร์โอลิมปิก จากศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ประจำปี 2561 ณ จังหวัดอบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2561