ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการเป็น กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ในปีการศึกษา2530...
 • การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของการทำการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)

  การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของการทำการค้นคว้าอิสระ
  ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)

  ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

   

   

  อ่าน 794
 • รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  การรับสมัคร

  ทาง Internet 15 ธันวาคม 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
  ที่บัณฑิตวิทยาลัย 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 

  อ่าน 1026
 • รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ทาง Internet วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 เมษายน 2560

  ดูรายละเอียดคลิก....
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
  โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

  อ่าน 1873