รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)
16 มิถุนายน 2559 (อ่าน 1,416)

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)
-------------------------------------------------------------------
ทาง Internet 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 11-15 กรกฎาคม 2559
-------------------------------------------------------------------
รายละเอียดการสอบ
1. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2559 ห้อง CSB 100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- Aptitude Test (Problem Solving)
- ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
- English Test (Reading and Writing)

2. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2559 ห้องประชุม 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

-------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105