ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 กันยายน 2561 (อ่าน 642)

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผลการแข่งขัน
อันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ทีมลิงใหญ่ยกลำใยเล็กลิงเล็กยกลำใยใหญ่เจอตาตี๋ตกต้นตาลตอตาลตำตูดตาตี๋ตายใต้ต้นตาล
รายชื่อสมาชิก
1. นายวรกันต์ อะทะ 600510528
2. นายศรายุธ เตชะแก้ว 590510526
3. นายบัญญพนต์ รามศิริ 600510558

อันดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ทีม bug is feature
รายชื่อสมาชิก
1. นายธนกร อ่อนละมูล 580510598
2. นายธนา จิวเดช 580510600
3. นายวรพงษ์ ธีระเดชพิทักษ์ 580510627