ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการเป็น กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ในปีการศึกษา2530...
 • รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ทาง Internet วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 เมษายน 2560

  ดูรายละเอียดคลิก....
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
  โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

  อ่าน 723
 • รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

  รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)
  ทาง Internet 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559
  ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 11-15 กรกฎาคม 2559

  ดูรายละเอียดคลิก....
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
  โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

  อ่าน 1008
 • การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

  การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

  ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิการยน 2558
  ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  อ่าน 1389