ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการเป็น กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ในปีการศึกษา2530...
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 

  อ่าน 366
 • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ป.โท ภาคพิเศษ)

  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ป.โท ภาคพิเศษ)

  อ่าน 474
 • ประกาศภาควิชาฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผล Compre เทอม 1_56
  อ่าน 378