ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .

📆 กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566.

📍 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :https://cmu.to/grad-cscmu.

📣Admission for Master & Doctoral Degrees

📆 Apply now – Jan 15th, 2023

📍 More Information : https://cmu.to/grad-cscmu