ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

อ่าน 33
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

อ่าน 81
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

อ่าน 76
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ป.โท คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Best Presentation Winner ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCCS 2018 ที่ญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ป.โท คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Best Presentation Winner ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCCS 2018 ที่ญี่ปุ่น

อ่าน 59
ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีภพ (พี่แฟ้ม) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการนำเสนอผลงาน งาน Northern Digital Expo 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีภพ (พี่แฟ้ม) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการนำเสนอผลงาน งาน Northern Digital Expo 2017 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

อ่าน 221
ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADL 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2016) 

อ่าน 243
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ม.แม่โจ้
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

อ่าน 357
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านรอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านรอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

อ่าน 340
นายบุรินทร์ ธัญน้อม นักศึกษาภาควิชาฯได้รับรางวัล BEST PAPER AWARDS ในงานประชุมวิชาการ ICT-ISPC2013

       นายบุรินทร์ ธัญน้อม นักศึกษาจาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล Best Paper Awards จากงานวิจัยเรื่อง Automatic Checking for Multiple Choice Answer Sheet Using Adaptive Template Matching ในงานประชุมวิชาการ The 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013)
โดยมี อาจารย์ ดร. วาริน เชาวทัต และ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่าน 959
Prev12Next