รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
7 กันยายน 2561 (อ่าน 838)

การรับสมัคร

วันที่ 3 กันยายน ถึง 19ตุลาคม 2561

 

กำหนดการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน (ปริญญาโท และเอก)
31 ตุลาคม 2561  เวลา 9.00 – 12.00 น. 
 
สอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท และเอก)
31 ตุลาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ปริญญาโท และเอก)
16 พฤศจิการยน 2561 

  

 

 ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช

 สอบข้อเขียน

-Aptitude Test (Problem Solving)

-English

-Data Structure and Algorithms

 สอบสัมภาษณ์
-เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน (ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์คนละไม่เกิน 10 นาที และกรณีที่เคยมีผลงานวิชาการให้นำผลงานมาเสนอด้วย)
 
----------------------------------------------------------------------------

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-410-16 ต่อ 105, 101