บริจาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 10 เครื่องและปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่โป่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

อ่าน 415
ตารางอบรมโครงการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภาคเหนือ 2555

ตารางอบรมโครงการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภาคเหนือ 2555อบรมเชิงปฏิบัติการ Linux System Administration Workshop&nbsp วิทยากร: รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

อ่าน 1,014
Prev1Next