รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 ธันวาคม 2560 (อ่าน 1,116)

การรับสมัคร

ทาง Internet 15 ธันวาคม 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่บัณฑิตวิทยาลัย 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 

 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก (ภาคปกติ)

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช

 สอบข้อเขียน

-Aptitude Test (Problem Solving)

-English

-Data Structure and Algorithms

 สอบสัมภาษณ์
-เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน (ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์คนละไม่เกิน 10 นาที และกรณีที่เคยมีผลงานวิชาการให้นำผลงานมาเสนอด้วย)
 
----------------------------------------------------------------------------

 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช

 สอบข้อเขียน

 - Aptitude Test (Problem Solving)

 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

 สอบสัมภาษณ์

 - เข้าสอบเฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

----------------------------------------------------------------------------

สมัครเข้าศึกษา คลิก >> ช่องทางรับสมัคร

รายละเอียด คลิก >> รายละเอียดต่างๆ

 ----------------------------------------------------------------------------

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-409-15 ต่อ 105