รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10 มกราคม 2560 (อ่าน 1,953)

การรับสมัคร                                       

ทาง internet                                          วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 เมษายน 2560

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน                                         วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

สอบสัมภาษณ์                                       วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก            วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก          วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด

ป. โท แบบ 3 (เดิม แผน ข ภาคพิเศษ) คลิก http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=103&tab=1&find=1