ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
5 มิถุนายน 2557 (อ่าน 2,440)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

ลิงค์ http://www.grad.cmu.ac.th/th/files/Announcement601-2557.pdf

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

ลิงค์ http://www.grad.cmu.ac.th/th/files/Announce201-57.pdf

ป.เอก แบบ 1.1 ฐานโท และแบบ 2.2 ฐานตรี อยู่หน้า 4

แผน ก แบบ ก2 หน้า 13

แผน ข ภาคพิเศษ หน้า 27

---------------------------------------------------------------------------

สำหรับปริญญาโท ภาคพิเศษ

   ภาควิชาฯจะมีการจัดปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

และเริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557