ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
10 มกราคม 2557 (อ่าน 1,649)

 รายละเอียดการรับสมัคร

  1. แผน ก แบบ ก2 http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/pdf/CUR05031.pdf
  2. แผน ข ภาคปกติ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/pdf/CUR05086%20.pdf
  3. แผน ข ภาคพิเศษ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/pdf/CUR05016%20.pdf