รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก (รอบพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3 กรกฏาคม 2561 (อ่าน 801)

การรับสมัคร

วันที่ 25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2561

 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก (ภาคปกติ)

 

ปริญญาเอก     - วันพุธที่ 18 ก.ค. 2561

 

ปริญญาโท      - วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561

 

 

 ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช

 สอบข้อเขียน

-Aptitude Test (Problem Solving)

-English

-Data Structure and Algorithms

 สอบสัมภาษณ์
-เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน (ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์คนละไม่เกิน 10 นาที และกรณีที่เคยมีผลงานวิชาการให้นำผลงานมาเสนอด้วย)
 
----------------------------------------------------------------------------

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-410-16 ต่อ 105, 101