ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ป.โท คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Best Presentation Winner ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCCS 2018 ที่ญี่ปุ่น
7 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 797)

นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation Winner จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Least Square Reinforcement Learning for Solving Inverted Pendulum Problem ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS 2018ซึ่งจัดโดย Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งผลงานดังกล่าว มีนายปภังกร อิ่นแก้ว อาจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง และรองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้เขียนร่วม โดยเป็นผลงานเกี่ยวกับการควบคุมเพื่อรักษาสมดุลในการทรงตัวของหุ่นยนต์ โดยการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์แบบ Reinforcement Learning จุดเด่นของผลงานนี้ คือ ปัญญาประดิษฐ์นี้สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เหมาะกับภารกิจที่ทราบเป้าหมายแต่ไม่สามารถกำหนดวิธีการที่แน่ชัดได้