ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ร่วมงานรดน้ำดำหัว
20 เมษายน 2561 (อ่าน 871)

ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน  ร่วมงานรดน้ำดำหัว

อาจารย์อาวุโส และบุคลากร  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

 ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 ณ ห้องบรรยาย CSB๑๐๐ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.