รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11 เมษายน 2561 (อ่าน 984)

การรับสมัคร

ทาง Internet         วันที่ 16 เม.ย. – 22 มิ.ย. 2561

ทางบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ 18 - 24 มิ.ย. 2561

 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก (ภาคปกติ)

วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช

 สอบข้อเขียน

-Aptitude Test (Problem Solving)

-English

-Data Structure and Algorithms

 สอบสัมภาษณ์
-เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน (ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์คนละไม่เกิน 10 นาที และกรณีที่เคยมีผลงานวิชาการให้นำผลงานมาเสนอด้วย)
 
----------------------------------------------------------------------------

 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช

 สอบข้อเขียน

 - Aptitude Test (Problem Solving)

 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

 สอบสัมภาษณ์

 - เข้าสอบเฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

----------------------------------------------------------------------------

สมัครเข้าศึกษา คลิก >> ช่องทางรับสมัคร

 ----------------------------------------------------------------------------

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-410-16 ต่อ 105, 101